Download Ami Faku, Blaq Diamond - Imali Visual Story (Official Video) Mp3

Ami Faku, Blaq Diamond - Imali Visual Story (Official Video)

Duration: 04:24

Size: 6.04 MB

Published: 24 Juli 2020

Listen: 1,207,906

Likes: 17,278


#AmiFaku #Imali #BlaqDiamond #SAMA20

"South Africa is the most unequal country in the world" - Time Magazine
31.8 million people live in poverty. The White minority makes up the richest 10% of the population owning 86% of the Wealth in South Africa. The Bottom 90% Mainly African People have 14% of the Money in South Africa in 2020.

After 26 years of "Democracy" this is the current situation for African People in South Africa.

Follow @ami_faku @vthseason

Email enquiries bookings@vthseason.com

Lyrics and Translation

Verse 1
Andinayo imali / I don't have money
Ndihluphekile / I am in misery
Thandazile / I have prayed
Kuzolunga nini / when will things be fine

Nanku ememeza / there they are shouting
Amashwa emuva /bad luck haunting them
Bunjani ubomi kwabanye bethu / how is life to some of us

Chorus
Ewe ndifile engqondweni/ yes I am dead in the mind
Inkathazo azipheli endleleni yami / my troubles never end

Yhoo yhoooo yhoo
Yhoo ii yhoo mamawe (crying for my mother basically)

Verse 02 - Ndu

Oh ilanga liyiba linye inyembezi zami ziyophenduka imvula
* (One day my tears will turn into rain)
Ithukuthuku zami zibe ibusiso izinto zibelula
* (My sweat becomes my blessings)
Sekuphele iminyaka amathuba empumelelo emphutha
* (It’s been too many years of losing all my opportunities)
Ngikhala kuwe mdali wami nawe thonga lami please phendula
* (am crying to you Lord & my ancestors ,please reply)

Ikati lilele eziko, nginjengenyoni engenampiko
* (Hunger is killing me, I’m like a bird with no wings)
IMpilo yami Yonke ngisebenzela ukufeza ezikaMama ifiso
* (All my life I’ve been working to make my Mother’s wishes come true)
Indlela zami zigcwele amashwa amabhadi
* (My Ways Are full of bad luck & darkness)
Aw nosizi sekumngani wami
* (grief is my new friend now)
Eh kwakhala nyonini dlozi lami
* (What happened my ancestors??)
Ngoba seng’basathe ak’hlangani
* (Because I’ve been trying but nothing works out)

Chorus
Ewe ndifile engqondweni/ yes I am dead in the mind
Inkathazo azipheli endleleni yami / my troubles never end

Yhoo yhoooo yhoo
Yhoo ii yhoo mamawe (crying for my mother basically)

Oh Gogo / Grandmothers
Bayakhala oGogo / the Grandmothers all over are crying
oGogo / Grandmothers
Bakhala yonke impela Sonto / They cry each and every weekend

Mama wami / My mother
Oh ngisho uMam’wami / Even my mother
Ang’samazi / I don’t know her now
Usehlala emtholampilo / Cause she’s now located in Hospital

Oh we Bafana liguqubele izulu / My male warriors the weather on our side is dark and bad
Oh we Bafana indlu emnyama ivelelwe/ My male warriors the black families are suffering

Oh we Bafana liguqubele izulu / My male warriors the weather on our side is dark and bad
Oh we Bafana indlu emnyama ivelelwe/ My male warriors the black families are suffering